Pourquoi parler le basque au Pays Basque ?

Siegrid Dumas février 2020

Euskarak euskaldun eta euskal herritar egiten nau eta horrekin nahikoa dut.
Herritik ihes egiten duten migranteen irudiak denek gogoan ditugu, gure Euskal Herria, besteen artean pasaia eta aterbe leku dutelarik. Hazparnen, Europako ainitz tokitan bezala, jende bat mobilizatu da heien aterbetzeko eta laguntzeko. Ekartzen zaien lehen laguntzetariko bat frantsesa ikastea da hemendik trebeskatuko duten Frantzes estadoaren hizkuntza. Zergatik lehentasun hori beste ama hizkuntza bat duten jende horiei proposatu, beste gutizia premiatsuagoak dituztelarik agian honerat heltzeko mementoan ? Bah, sinpleki, frantses hizkuntzarik gabe frantses estadoaren eremuan, ezin baituzu ezer egin, ez lanik ez laguntza sozialik lortu. Ez bada legeztatua ere, herriko hizkuntzaren jakitea herrian bizitzeko lehen baldintza da (edo lehenetarik) Frantzian ere !

            Zer erran borondatez gure Euskal Herrian jartzen diren migrante guziez, lanerako etorriak, edo erretretarat edo sinpleki bizitzerat ? Zergatik hizkuntzarena diferenta liteke haientzat gure herrian ? Azken bost mendeetan zapalduak eta kolonizatuak girelakoan ? Legitimitate izpirik gabe Frantziako eta Espainiako erregeek gure lurretaz jabetu zirelako  ? Ene arbasoak ez zirela historio liburu frantsesetan aipatzen dizkiguten « Gaulois » horiek pentsatzen jarraikitzen dut, Kaledoniarrenak ere ez zirenak ! Bestela, nola ulertu Frantzia eta Espainiaren artean jarri diguten muga trebeskatu ondoan paperez frantsesa naizenak hango paperez espainola denarekin hizkuntza bera izaitea eta hitz egitea ? (ez frantsesa ez eta ere gaztelera ez dena!) 

            Euskarak euskaldun eta euskal herritar egiten nau eta horrekin nahikoa dut. Gure lurrari Euskal Herria deitzen diogu (eta diote) ez ? Orduan, nolaz ez da « Herria » izanen ?

            Hizkuntzak sortu eta desagertu egiten dira derrigorrez. Bainan ezin dut onartu martxan den gure arbasoenaren erahilketa. Uste dut gure lurretan bizi den eta gureganat bizitzerat etortzen den bakotxak beharko lukeela gogoeta hau bere baitan eduki, ea genozidio horretan parte hartu edo ez ; guttienez ongi etorria egin dioten euskaldunei zor diona dela diot. 

            Tresna guziak hor dira hizkuntzaren entzuteko, ikasteko eta biziarazteko ; eskas diren gauza bakarrak : borondate politikoa eta herrian bizi den izaki bakotxaren borondate pertsonala.

Pantxix Bidart, Hazparne, kantari, irratilari, euskara irakaslea.


L’ Euskara  (langue basque) me suffit à justifier mon appartenance à un peuple dont on appelle le territoire « Pays » basque.

On assiste ces dernières années à un afflux de migrants fuyant la guerre et/ou la misère de leur pays. A Hazparne comme dans beaucoup d’autres endroits du Pays Basque et en Europe, des gens se sont mobilisés pour les accueillir et les aider. Une des actions mise en place pour les accueillir est l’enseignement du français. Pourquoi donc faire de l’apprentissage du français une priorité pour des gens dont la langue maternelle est autre et qui ont d’autres préoccupations immédiates que l’apprentissage d’une langue ? La raison est simple : ils sont sur le territoire d’un état où, sans la langue (le français), ils n’accèdent à rien (ni travail, ni aide sociale). Même si la loi ne l’impose pas, savoir la langue du pays est la première condition pour vivre sur un territoire (même en France).

            Que dire de tous les migrants volontaires qui s’installent au Pays Basque pour y vivre, travailler, passer leur retraite ? Pourquoi serait-ce différent pour eux au Pays Basque ? Parce que nous sommes écrasés et colonisés depuis cinq siècles ? Parce que sans légitimité aucune les rois de France (et d’Espagne) se sont appropriés nos terres ? Je persiste à croire que mes ancêtres n’étaient pas plus gaulois que les ancêtres des Calédoniens sinon comment expliquer qu’en traversant la frontière franco-espagnole imposée, moi, officiellement français de papiers, puisse parler avec des citoyens officiellement espagnol dans une langue commune (qui bien sûr n’est ni le français ni l’espagnol) ?

L’ Euskara  (langue basque) me suffit à justifier mon appartenance à un peuple dont on appelle le territoire « Pays » basque.

            Toute langue est vouée à disparaître mais je ne me résigne pas à participer au génocide de la langue de mes ancêtres. Je pense que tout habitant et tout nouvel arrivant sur ce territoire devrait se poser la question de sa collaboration ou non à ce génocide, ne serait-ce que par respect pour ceux qui l’accueillent.

            Tous les outils existent pour l’entendre, l’apprendre et la faire vivre ; il manque juste la volonté politique de nos élus et la volonté personnelle de chaque habitant du pays.

Pantxix Bidart, chanteur, animateur radio, enseignant de basque.

 


Chargement en cours...