Pourquoi parler le basque au Pays Basque ?

Siegrid Dumas février 2020


CP : Benat Picabéa

Euskara ikastea ibilbide intimo bat. 
Euskara ikastera etortzen diren pertsonek arrazoin ainitz eta ainitzak dituzte.

Batzuek berriz sortu nahi dute familia transmisioa eten zelarik hautsi zen katea… isildua izan den sufrimendu bat, etxe guttitan azaldua izan den zergatia, haurrak edo bir-ilobak etxeko aitatxi-amatxiekin ezin mintzatzera eraman dituenak. Euskara ikasiz iraganeko zauria sendatu nahi dute, familiaren historiarekin berriz lotu.

Beste batzuk etorkizunari begira daude, haurrekin euskaraz mintzatu nahi dutelako, bikotekide berriarekin harremana euskaraz sortu.

Motibazio profesionalak gero eta gehiagotan entzuten dira, haurren munduan edo animazioan ari direnentzat adibidez, euskara jakitea galdegiten baitute harrera egiturek, edo osasun munduan edo jendeen artapenean harreman hurbil bat eraikitzen laguntzen baitu, konfiantsa harremana naturalki sortuz. Badira motibazio pertsonalagoak ere, hala nola, bizi giren herrian hobeki integratzea edo hizkuntzekiko ukaiten ahal dugun interesa.

Formatzaile gisa, erran dezaket euskara ikastea ibilbide intimo bat dela, ikasleek hizkuntza ikasiz, kultura deskubritzen dute, historia bat, lurralde batean elgarrekin bizitzeko molde bat. Gehienak mundu honen ondoan bizi izan dira sekulan gurutzatu gabe, beste batzuk mundu honetan bizi dira, mundu hau osoki ezin gozatuz.

Euskara ikastea konzientzia hartzea ere bada, interes pertsonalak gainditzen dituelako, euskaldun berria, mendetan transmititua izan den ondare amankomun eta hauskor bat bereganatzen baitu.

Ikasi, partekatu eta transmititu nahi duen eta edozein pertsonari idekia den hizkuntza – komunitate baten kide bihurtzen da. Hizkuntzaren biziraupena, indarberritzea ahalbidetuko duten pertsonen partaide bihurtzen da, hizkuntza hori komunikazio tresna erabiliko duten jendeen ainiztasuna handituz.

Amaia Beyrie, Directrice AEK Itxassou.


L’apprentissage de la langue basque est un voyage intime.

Les personnes qui viennent apprendre la langue basque ont des raisons diverses et multiples.

Certains souhaitent recréer un lien familial brisé lorsque la transmission familiale a été interrompue, pour des raisons qui ont souvent été tues … une souffrance non exprimée, qui a amené les enfants ou les petits enfants à ne plus pouvoir communiquer avec les anciens. Il s’agit donc de réparer une blessure du passé, de renouer avec une histoire familiale.

D’autres se projettent vers l’avenir, communiquer avec ses enfants, entamer une relation en langue basque avec son conjoint. Les motivations professionnelles sont de plus en plus présentes, car dans les métiers de la petite enfance, enfance jeunesse, animation par exemple, l’euskara est une compétence demandée par les structures d’accueil, pour les métiers de la santé, de l’aide à la personne il permet une relation plus proche, une confiance qui s’établit plus naturellement. Enfin il y a les motivations plus personnelles, telles qu’une meilleure intégration dans son lieu de vie, un intérêt pour les langues, etc…

En tant que formatrice ce que je constate c’est que l’apprentissage de la langue basque est un voyage intime, ou les apprenants tout en découvrant une langue, découvrent une culture, une histoire, une façon de vivre ensemble dans un territoire. La plupart vivent à côté de ce monde sans jamais l’avoir croisé, d’autres le côtoient déjà sans pouvoir en profiter pleinement.

C’est aussi une prise de conscience car cette démarche transcende l’intérêt personnel, le nouveau locuteur possède un bien commun fragile, transmis depuis les plus anciens temps. Il fait désormais partie d’une communauté ouverte à toute personne qui souhaite l’apprendre, le partager, et le transmettre à son tour. Il fait désormais partie des personnes qui feront que cette langue perdurera, qu’elle restera vivante, dynamique, et moderne, qu’elle sera un moyen de communication entre des personnes de plus en plus variées.

Amaia Beyrie, Directrice AEK Itxassou.


Chargement en cours...